طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت پنام پارسه

فعالیت :
وب سایت : panamparseh.com
طراحی سایت پنام پارسه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت پنام پارسه Mysql , Php انجام شده است.