طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی صالح گشت آریا

 طراحی سیستم - طراحی سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی صالح گشت آریا
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.salehgashtarya.com
طراحی سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی صالح گشت آریا با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی صالح گشت آریا با Mysql , Php انجام شده است.