ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت ديزل پارت
فعالیت :
وب سایت : dieselpartco.com
طراحی سایت ديزل پارت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت ديزل پارت با Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی
ما را دانلود کنید