طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت ديزل پارت

فعالیت :
وب سایت : dieselpartco.com
طراحی سایت ديزل پارت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت ديزل پارت Mysql , Php انجام شده است.