ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت خانم محمدي

فعالیت :
وب سایت : qtbest.ir
طراحی سایت خانم محمدي با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت خانم محمدي Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی