ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آقاي اصفهاني

فعالیت :
وب سایت : eitc.com
طراحی سایت آقاي اصفهاني با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آقاي اصفهاني Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی