طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت ostcompany

فعالیت :
وب سایت : ostcompany.com
طراحی سایت ostcompany با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت ostcompany Mysql , Php انجام شده است.