ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت جوش تک

فعالیت :
وب سایت : jooshtak.com
طراحی سایت جوش تک با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت جوش تک Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی