طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ایلا گشت پارسیان

فعالیت :
وب سایت : jooshtak.com
طراحی سایت جوش تك با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت جوش تك Mysql , Php انجام شده است.