ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت جهان آرا استيل

فعالیت :
وب سایت : jahanarasteel.com
طراحی سایت جهان آرا استيل با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت جهان آرا استيل Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی