ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت موسسه شهروند سالم

فعالیت : سمينار مديريت فروشگاه اينترنتي
وب سایت : olk.ir
طراحی سایت موسسه شهروند سالم با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت موسسه شهروند سالم Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی