ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت كالاي برق خيري

فعالیت :
وب سایت : barghekheiri.com
طراحی سایت كالاي برق خيري با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت كالاي برق خيري Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی