ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت فرهنگ ايران

فعالیت :
وب سایت : farhangeiran.ir
طراحی سایت فرهنگ ايران با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت فرهنگ ايران Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی