طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رها سیر

فعالیت : معرفی روستای دریجان کرمان
وب سایت : darijan.ir
طراحی سایت روستاي دريجان با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت روستاي دريجان Mysql , Php انجام شده است.