طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت پترو صنعت ايران

فعالیت :
وب سایت : petrosanatiran.com
طراحی سایت پترو صنعت ايران با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت پترو صنعت ايران Mysql , Php انجام شده است.