ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت بردو

فعالیت :
وب سایت : bordoo-co.com
طراحی سایت بردو با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت بردو Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی