طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری قصر ابری

فعالیت :
وب سایت : nst-co.ir
طراحی سایت نور صنعت توس با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت نور صنعت توس Mysql , Php انجام شده است.