طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ایده آل سفر پارسیان

فعالیت :
وب سایت : naavar.com
طراحی سایت ناور افغانستان با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت ناور افغانستان Mysql , Php انجام شده است.