ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت عمران سازه

فعالیت :
وب سایت : omrancivil.com
طراحی سایت عمران سازه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت عمران سازه Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی