طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت سامانه هتل ایران

 طراحی سیستم - طراحی سایت سامانه هتل ایران
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.hotelsiran.ir
طراحی سایت سامانه هتل ایران با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت سامانه هتل ایران با Mysql , Php انجام شده است.