ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت صندوق محسنین

فعالیت : صندوق قرض الحسنه
وب سایت : bs-mohsenin.ir
طراحی سایت صندوق محسنین با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت صندوق محسنین Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی