ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت تجهیز صنعتی ناروان

فعالیت : تامین کننده ملزومات شرکتهای نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی
وب سایت : tsnarvanco.ir
طراحی سایت تجهیز صنعتی ناروان با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت تجهیز صنعتی ناروان Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی