ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت پارس کالا

فعالیت :
وب سایت : a1khorasan.com
طراحی سایت پارس کالا با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت پارس کالا Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی