طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ارمیا

فعالیت : فروشنده لوازم صنعتی و کشاورزی
وب سایت : zarrinsanat.com
طراحی سایت فروشگاه زرین صنعت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت فروشگاه زرین صنعت Mysql , Php انجام شده است.