ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت فروشگاه زرین صنعت

فعالیت : فروشنده لوازم صنعتی و کشاورزی
وب سایت : http://zarrinsanat.com
طراحی سایت فروشگاه زرین صنعت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت فروشگاه زرین صنعت Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی