ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت تجهیزات صنعت ایران

فعالیت : واردات و تامین تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و کلیه تجهیزات کارخانجات
وب سایت : http://tsiran.ir
طراحی سایت تجهیزات صنعت ایران با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت تجهیزات صنعت ایران Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی