ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت رهپویان ارمغان آرامش

فعالیت : نمایندگی بیمه پارسیان
وب سایت : http://rahearam.ir
طراحی سایت رهپویان ارمغان آرامش با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت رهپویان ارمغان آرامش Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی