ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت باران فرم آرا

فعالیت : دکوراسیون تخصصی عینک
وب سایت : http://baranformara.com
طراحی سایت باران فرم آرا با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت باران فرم آرا Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی