طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت بازرگانی پدر و پسر

فعالیت : وارد کننده تخصصی انواع مجسمه ها
وب سایت : pedaropesar.ir
طراحی سایت بازرگانی پدر و پسر با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت بازرگانی پدر و پسر Mysql , Php انجام شده است.