سفارش
پرسش:ماژول برند
پاسخ:

ابتدا وارد پنل مدیریت شوید

سپس روی ماژول برند کلیک کنید

در فیلد نام فارسی ، نام فارسی برند را تایپ نمائید.

در فیلد نام انگلیسی ، نام نگلیسی برند را تابپ نمائید. در انتهای دکمه ثبت را بزنید

برای حذف رکورد روی علامت ضربدر کلیک کنید. پس از تایید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3