سفارش
عنوان:آموزش ماژول درخواست خدمات
کاربرد:برای تماشای با کیفیت فیلم لطفا روی گزینه HD بزنید
پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول درخواست خدمات کلیک کنید.

برای بررسی در خواست اعلام شده روی نشانگر جزئیات بزنید.

در صفحه پیش رو در کادر مربوط به جواب پیگیری : پاسخ را تایپ نمایید.

در انتها دکمخ ثبت را بزنید و برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید.

توجه داشته باشید پس از پاخگویی به سوال پرسیده شده پاسخ برای ایشان ایمیل و یا به صورت پیامک
ارسال می گردد.

همچنین پس از بررسی ، رکورد به رنگ سبز تغییر می یابد.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3