سفارش
پرسش:آموزش ماژول خبرخوان
پاسخ: برای تماشای با کیفیت فیلم لطفا روی گزینه HD بزنید- پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول خبر خوان کلیک کنید

- در صفحه پیش رو روی مشاهده Rss کلیک نمائید.

- اطلاعات سایت فارغ از قالب بندی گرافیکی نمایش داده می شود.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3