سفارش
پرسش:آموزش ماژول دقیقه 90
پاسخ: برای تماشای با کیفیت فیلم لطفا روی گزینه HD بزنید

-در این صفحه اطاعات کاربری که از طرف سایت وارد شده است را ملاحظه کنید.

- برای پیگیری اطلاعات وارد شده، علاقه مندی وارد شده از سوی کاربر را مشاهده می کنید.

- پس از پیگیری صورت گرفته پاسخ کاربر را در کادر جواب پیگیری تایپ نمائید .

- روی دکمه ثبت بزنید.

- جواب پیگیری به آدرس ایمیل وارد شده از سوی کاربر ارسال می گردد.

-برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK بزنید.

-پس از پیگیری رکورد به رنگ سبز تغییر می کند.


Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3