سفارش
پرسش: آموزش ماژول پرداخت آنلاین
پاسخ: برای تماشای با کیفیت فیلم لطفا روی گزینه HD بزنید
پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول پرداخت آنلاین کلیک کنید

دراین صفحه اطلاعات عملیات پرداخت کاربران شما که در قبال دریافت خدمات انجام داده اند را مشاهده می کنید.

برای مشاهده جزئیات روی نشانگر جزئیات کلیک کنید برای بازگشت به صحه قبل روی کلمه Back بزنید

شما با استفاده از راهنمایی بالایی صفحه از نتیجه عملیات پرداخت اطلاع پیدا می کنید.

چنانچه قصد حذف رکوردی را دارید روی علامت ضربدر کلیک کنید

پس از تایید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3