سفارش
پرسش:آموزش ماژول سفرنامه
پاسخ: برای تماشای با کیفیت فیلم لطفا روی گزینه HD بزنید


- پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول سفرنامه کلیک کنید.

- برای پیگیری اطلاعاتارسال شده روی نشانگر ویرایش بزنید

- متن ، نظرات و فایلهای ارسال شده و همچنین مشخصات فرد ارسال کننده نمایش داده می شود.

- شما می توانید نظرات ارسال شده را ویرایش نمایید و فایلهای ارسال شده را انتخاب کنید تا پس از ثبت

دکمه ویرایش تغییرات اعمال گردد.

- در انتها گزینه تایید یا عدم تایید نمایش در سایت را انتخاب نمایید

- برای بازگشت به صفحه قبل روی دکمه BACK بزنید.

- اگر پیام ارسال شده توسط مدیر تایید شده باشد رکورد به رنگ سبز تغییر می یابد.

- چنانچه قصد حذف رکوردی را دارید روی علامت ضربدر کلیک کنید و پس از تایید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3