سفارش
پرسش:چگونه دامنه خود را به شرکت ایران تکنولوژی انتقال دهیم؟
پاسخ:در صورتی که دامنه ی شما توسط شرکت دیگری ثبت گردیده و مایل هستید این دامنه به شرکت ایران تکنولوژی منتقل گردد موارد زیر را به اطلاع سرویس دهنده ی قبل برسانید

1- دریافت کد Auth (کد انتقال) از آن شرکت

2- باز کردن قفل انتقال (Unlock) توسط آن شرکت
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3