سفارش
پرسش:چگونه یک قرارداد را کنسل کنیم؟
پاسخ:اگر می خواهید قسمتی از قرارداد را کنسل کنید در قسمت ویرایش اطلاعات اولیه آن قسمت از قرارداد را با استفاده از گزینه ی کنسل، کنسل نمایید.اما برای کنسل کردن کل قرارداد در بخش عملیات مالی مسافر بر روی گزینه ی اضافه کردن عملیات مالی جدید کلیک کرده در ردیف بابت گزینه ی ریفایند را انتخاب کرده در کادر جریمه مبلغ جریمه ی مسافر را وارد نمایید سپس گزینه ی ثبت عملیات را کلیک کنید در صفحه باز شده مبلغ جریمه ی که به کارگزار پرداخت می کنید را ثبت کنید .
توجه کنید در صورتی که هیچ تراکنش مالی برای قرارداد ثبت نشده باشد به جای گزینه ی ریفاند گزینه ی void نمایش داده می شود.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3