سفارش
پرسش:چگونه قرارداد را حذف کنیم؟
پاسخ:برای حذف قرارداد باید از طریق سیستم تیکت شرکت ایران تکنولوژی شماره قراردادهای موردنظر را به بخش پشتیبانی این شرکت اعلام نمایید تا این بخش آنها را حذف کند.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3