سفارش
پرسش:چگونه دامین خود را از سرویس دهنده ی دیگری به ایران تکنولوژی منتقل کنیم.
پاسخ:برای انتقال دامنه کدی وجود دارد معروف به کد انتقال, این کد را از سرویس دهنده ی قبلی گرفته و به واحد پشتیبانی شرکت ایران تکنولوزی بدهید و پس از آن از سرویس دهنده ی قبلی بخواهید دامین شما را unlock کند.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3