سفارش
پرسش:چگونه از بلاک بودن Ip خود اطلاع یابیم؟
پاسخ:1-وارد آدرسcmyip.com شده تا Ip سیستم شما را نشان دهد.
2-وارد سایت www.spamhaus.org شوید و از قسمت Blocklist Removal گزینه Blocklist Removal Center انتخاب کنید
حال IP را که از سایت Cmyip.com گرفته اید را در قسمت
IP Address واردنمایید اگر درصفحه Ip شما به رنگ قرمز نمایش داده می شود بدین معنی می باشد که Ip شما بلاک شده است.
توجه:
ایران تکنولوژی یکبار می تواند Ip شما را از بلک لیست خارج کند.
و این عملیات 8 ساعت کاری زمان می برد.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3