سفارش
پرسش:چگونه اتوماسیون خود را مجددا فعال کنیم
پاسخ:همواره شما میتوانید با پرداخت هزینه سالیانه سیستم اتوماسیون خود، آن را مجددا فعال نمایید.
توجه: اگر سیستم شما بیش از شش ماه غیر فعال بوده باشد، برای راه اندازی و بازگرداندن اطلاعات قبلی، نیاز به تایید بخش فنی و پرداخت هزینه بازیابی اطلاعات است.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3