سفارش
پرسش:تور سلامت
پاسخ: پس از ورود به پنل مدیریت سایت روی ماژول تور سلامت کلیک نمائید

روی گزینه لیست تخصصها کلیک نمایید.

در صفحه پیش رو برای تعریف تخصص مورد نظر روی کلمه NEW کلیک کنید.

در فیلد تیتر: موضوع تخصص را تایپ کنید.

در کادر توضیحات : توضیحات مربوط به تخصص را تایپ کنید.

برای ثبت اطلاعات وارد شده روی گزینه ویرایش کلیک کنید.


Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3