سفارش
پرسش:ماژول پیامک گروهی
پاسخ:

پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول پیامک گروهی کلیک نمایید.

برای ایجاد متن پیامک روی گزینه " ایجاد متن جدید" کلیک کنید.

در صفحه پیش رو روی کلمه " NEW MATN SMS " زده و در کادر مربوط به تیتر پیام : موضوع پیام ارسالی را تایپ نمائید.

در کادر مربوط به متن پیام : متن پیام را تایپ نمائید.

در انتها برای ثبت اطلاعات وارد شده روی گزینه ثبت کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی گزینه BACK کلیک کنید.

چنانچه قصد ویریش متنی را که وارد نموده اید رو ی نشانگر ویرایش بزنید

پس از اعمال تغییرات روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

همچنین قصد حذف متن پیامی را دارید روی علامت ضربدر کلیک کنید.

پس از تایید سوال پرسیده شده متن پیام حذف می گردد.

برای ایجاد گروه روی گزینه " گروه بندی برای ارسال " کلیک کنید

روی کلمه " NEW " زده

درکادر مربوط به نام گروه : نام گروه مورد نظر را تایپ و در انتها دکمه ثبت را بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی گزینه BACK کلیک کنید.

برای مشاهده لیست افرادی که در گروه ها مشخص شده در خواست داده اند، روی نشانگر " لیست در خواست کنندگان " بزنید.

برای حذف رکورد رو علامت ضربدر کلیک کنید.

برای پیرینت گرفتن از لیست افراد روی نشانگر پیرینت کلیک نمایید.

برای ویرایش متن پیام روی نشانگر ویرایش زده و در صفحه پیش رو، روی متن پیام تغییرات مورد نظر را اعمال کنید .

سپس روی گزینه ویرایش کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی گزینه BACK کلیک کنید.

چنانچه قصد حذف گروهی را دارید روی نشانگر حذف کلیک نمائید

پس از تایید سوال پرسیده شده گروه مورد نظر حذف می گردد.

برای اضافه کردن اسامی افراد در خبرنامه بدون پر کردن فرم عضویت در وب سایت روی گزینه NEW کلیک نمائید.

در صفحه پیش رو اطلاعات خواسته شده را وارد نمائید و از کشو لیست نحوه آشنایی چگونگی آشنای با وب سایت را مشخص کنید.

با انتخاب نام گروه می توانید تعین کنید که در کدام یک از گروه های اعلام شده قرار داده شود.

سپس دکمه ثبت را بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید.

برای ارسال پیام به صورت جداگانه روی گزینه ارسال تکی کلیک کنید.

در کادر مربوط به شماره موبایل : شماره موبایلی را که قصد ارسال پیام به آن را دارید مانند نمونه وارد نمائید.

موضوع پیام ارسالی را از لیست انتخاب پیام : انتخاب نمایید.

سپس روی کلمه ارسال کلیک کنید.


برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه Back کلیک کنید.

برای ارسال پیام بصورت گروهی ، روی کلمه ارسال به گروه کلیک کنید.

در کادر مربوط به انتخاب گروه : گروهی را که می خواهید برای آنها پیام ارسال کنید مشخص نمایید.

سپس روی کلمه ارسال کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه back کلیک کنید.

برای وارد نمودن اسامی افراد به لیست ارسال پیامک بهصورت گروهی روی گزینه " ثبت افراد از طریق اکسل" کلیک کنید.


مراحل ایجاد فایل اکسل برای آپلود کردن طبق روش اعلام شده انجام دهید.


در انتها فایل TXET ایجاد شده را در قسمت بارگذاری فایل بارگذاری نمائید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3