سفارش
عنوان:ماژول خدمات گردشگری
کاربرد: پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول خدمات گردشگری کلیک کنید.

در فیلد مربوط به نام : نام خدماتی را که می خواهید ارائه دهید تایپ نمائید.

در فیلد مربوط به کد : کدی را که برای خدمتی که در نظر گرفته اید را تایپ نمائید.

در فیلد مربوط به قیمت مشتری : قیمت در نظر گرفته شده برای خدمتی که می خواهید ارائه دهید تایپ نمائید.

در فیلد مربوط به قیمت همکار : مبلغی را که برای همکار در نظر گرفته اید که این خدمت را ارائه دهد تایپ نمائید.

در فیلد مربوط به توضیحات کوتاه : شرح کوتاهی در ارتباط با خد مات گردشگری که برای ارائه در نظر گرفته اید تایپ نمائید.

برند خدمت خود را از فیلد برند مشخص کنید.

در کادر توضیحات : شرح کامل خدمات گردشگری را تایپ نمائید

روی گزینهای نمایش در صفحه نخست : شرح کامل : جدیدترینها : بای مشخص کردن موقعیت نمایش خدمات گردشگری کلیک نمائید .

روی دکمه ثبت بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید.

برای گذاشتن فایل روی نشانگر فایل کلیک کنید.

فایل مورد نظر خود را از طریق Choose Falie انتخاب کنید.

منتظر بمانید فایل آپلود گردد.

سپس روی دکمه ثبت بزنید.

برای گذاشتن تصویر روی نشانگر تصویر بزنید.

عکس مورد نظر را از طریق Browse انتخاب نمائید منتظر بمانید عکس آپلود گردد.

سپس روی دکمه ثبت بزنید.

برای گذاشتن مجموعه ای عکس مرتبط با خدمات گردشگری روی نشانگر گالری بزنید.

برای گذاشتن عکس روی کلمه NEW بزنید در صفحه پیش رو در فیلد مربوط به عنوان ، نام عکس را تایپ نمائید. در انتها ثبت را بزنید.

برای ویرایش نام عکس روی نشانگر ویرایش بزنید.

تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید و سپس دکمه ثبت را بزنید.


برای حذف رکورد روی علامت بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه Back بزنید.

برای مشخص نمودن خصوصیات خدمات گردشگری روی نشانگر خصوصیات کلیک نمایید.

در صفحه پیش رو در فیلد مربوط به نام، نام ویژگی مورد نظر را تایپ نمائید.

در فیلد مربوط به توضیح : توضیحات مورد نظر را در ارتباط با خدمت گردشگری که ارائه می شود تایپ نمائید.

از فیلد دسته بندی سر دسته را مشخص کنید.

دکمه ثبت بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه Back بزنید.

توجه داشته با شید برای حذف رکورد روی علامت ضربدر کلیک نمائید.

اگر ضربدر به رنگ مشکی باشد ابتدا باید اطلاعات زیر مجموعه حذف شوند.

برای بازگشت به صفحه اول پنل مدیریت روی بنر ایران تکنولوژی بزنید.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3