سفارش
پرسش:ماژول نظر سنجی
پاسخ:

پس از ورود به پنل مدیریت سایت روی ماژول نظر سنجی کلیک کنید.

برای مطرح کردن سوال نظر سنجی روی گزینه NEW بزنید.

در فیلد مربوط به سوال : سوال نظر سنجی را تایپ نمایید.

در فیلد مر بوط به سوال : سوال نظر سنجی را تایپ نمایید.

در فیلد گزینه 1 2 3 4 میزان عالی، خوب، متوسط ، بد را وارد نمایید.

درانتها دکمه ورود را بزنید.

برای اطلاع از میزان آمار نظرات مخاطبین در سایت روی نشانگر آمار کلیک کنید.

برا ویرایش سوال پرسیده شده روی نشانگر ویرایش زده و پس ار اعمال تغییرات مورد نظر دکمه ویرایش را بزنید.

برای پاگ کرد ن نتایج و یا حذف سوال روی علامت ضربدر کلیک کنید.

پس از تایید سوال پرسیده شده نتایج و یا سوال پرسیده شده حذف می گردد.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3