سفارش
پرسش:ماژول پرسش و پاسخ
پاسخ:
پس از ورود به پنل مدیریت سایت روی ماژول پرسش و پاسخ کلیک کنید.

برای پاسخ به سوال پرسیده شده روی نشانگر جواب کلیک نمایید.

در صفحه پیش رو پس از بررسی سوال پرسیده شده در کادر جواب : پاسخ مدیر را تایپ نمائید.

سپس مشخص نمایید پاسخ مدیر برای ایشان ایمیل گردد و یا در سایت نمایش داده شود.


در انتها دکمه ویرایش را بزنید.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3