سفارش
پرسش:ماژول پاپ آپ
پاسخ:
پس از ورود به پنل مدیریت بر روی ماژول پاپ آپ کلیک نمائید

در صفحه پیش رو برای وارد نمئدن متنی که تمایل دارید به صورت پاپ در سایت نمایش داده شود.

روی کلمه NEW بزنید

در فیلد مربوط به عنوان ، نام مربوط را تایپ نمائید: در کادر مربوط به متن : متنی را که قرار است در صفحه پاپ

نمایش داده شود را تایپ نمائید.

همچنین با علامت زدن فیلدهای مربوط به نمایش در صفحه اصلی و یا نمایش در صفحات داخلی : مشخص

می نمائید که صفحه پاپ آپ در کدام یک از صفحات نمایش داده شود.

سپس روی دکمه ورود کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه back بزنید.

برای ویرایش متنی که وارد کرده اید روی نشانگر ویرایش کلیک کرده ، تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

برای ثبت تغییرات روی دکه ویرایش کلیک کنید.

چنانچه قصد حذف رکوردی را دارید روی علامت ضربدر بزنید.

پس از تایید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.


Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3