سفارش
پرسش:ماژول تبلیغات
پاسخ:
پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول تبلیغات کلیک کنید.

روی کلمه NEW بزنید.

در فیلد مربوط به تیتر نام، نام در نظر گرفته شده برای تبلیغ را تایپ نمائید.

در فیلد های مربوط به تاریخ نمایش تبلیغات در سایت ، تاریخ نمایش از چه تاریخی تا چه تاریخی را در سایت مشخص نمائید.

سپس برای ثبت اطلاعات وارد شده روی دکمه ورود بزنید. برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK بزنید.

برای گذاشتن عکس تبلیغات روی نشانگر عکس کلیک نمائید.

عکس مورد نظر ر ا از طریق choose file نمایید . دکمه ثبت را یزنید منتظر بمانید تا عکس آپلود گردد.

صفحه را بسته و کار را از صفحه قبل ادامه می دهیم.

برای حذف رکورد روی علامت ضربدر کلیک کنید پس از تایید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.


Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3