سفارش
پرسش:ماژول گالری جهان
پاسخ:


پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول گالری جهان کلیک کنید

برای اضافه کردن دیدنیها به این لیست روی کلمه NEW بزنید .

درفیلد توضیحات : توضیحات مربوط به آن عکس را تایپ نمایید سپس روی دکمه ورود را بزنید.

برای گذاشتن عکس روی نشانگر عکس کلیک کنید

فایل مورد نظر را از طریق choose file انتخاب کنید دکمه ثبت را بزنید تا قایل آپلود گردد.

صفحه را بسته کار را از صفحه قبل ادامه می دهیم.

برای ویرایش توضیحات وارد شده روی نشانگر ویرایش کلیک کنید

سپس روی دکمه ویرایش بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید

چنانچه تعداد این رکورد ها بیش از 30عدد شود در صفحات بعدی نمایش داده خواهد شد.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3