سفارش
پرسش:ماژول اطلاعات مفید
پاسخ:
پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول اطلاعات مفید کلیک کنید.

روی کلمه NEW بزنید.

در فیلد مربوط به عنوان :نام اطلاعات خود را تایپ نمائید توجه داشته باشید پرنمودن فیاد های ستاره دار الزامی می باشد،

در فیلد توضیحات: خلاصه ای از اطلاعات وارد شده را تایپ نمائید.

در صورتیکه تمایل به افزودن اطلاعات دارید گزینه لینک اول را نباید وارد نمائید.


در انتها دکمه ورود را بزنید وبرای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه back کلیک کنید.

اگر قصد ویرایش اطلاعات وارد شده را دارید روی نشانگر ویرایش بزنید.

پس از اعمال تغییرات روی دکمه ویرایش کلیک کنید. اگر قصد حذف اطلاعات وارد شده را دارید. ابتدا باید عکسهای مربوط به لینک را حذف نمایید.

سپس روی دگمه ویرایش بزنید تا تغییرات اعمال گردد برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید.

برای گذاشتن عکس اطلاعات مورد نظر روی نشانگر عکس بزنید و عکس مورد نظر را از طریق BROWSE انتخاب نمایید.

صبر کنید عکس آپلود گردد. سپس دکمه ثبت را بزنید.


Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3