سفارش
پرسش:ماژول سفارت
پاسخ:
ابتدا وارد پنل مدیریت شده سپس روی ماژول سفارت کلیک کنید.

در صفحه پیش رو روی کلمه NEW بزنید.

در فیلد مربوط به کشور: نام کشور را قصد ثبت مشخصات سفارتخانه آن را دارید تایپ نمائید.

در انتها دکمه ورد را بزنید. برای بازگشت به صفحه قبل روی کلمه BACK کلیک کنید.

برای ویرایش اطلاعات وارد شده روی نشانگر ویرایش بزنید. پس از اعمال تغییرات برای ثبت آن روی دکمه ویرایش بزنید.

چنانچه قصد حذف رکوردی را دارید روی علامت ضربدر بزنید :

پس از تایید سوال پرسیده شد اطلاعات وارد شده حذف می گردد.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3