سفارش
پرسش:ماژول اخبار
پاسخ:
پس از ورود به پنل مدیریت روی ماژول اخبار کلیک کنید.

در صفحه پیش رو برروی کلمه NEW بزنید

در فیلد مربوط به تیتر خبر: تیتر خبری را که قرار است انتشار دهید را تایپ نمائید

تاریخ انتشار خبر را مشخص کنید.

در کادر توضیحات خبر: متن خبر را تایپ و در انتها دکمه ثبت را بزنید و برای بازگشت به صفحه قبل روی

دکمه Back کلیک نمائید.

برای گذاشتن عکس خبر: روی نشانگر عکس کلیک کنید.

روی دکمه Brows بزنید عکس مورد نظر خود را انتخاب نمائید روی دکمه open کلیک کنید ودر انتها دکمه ثبت را بزنید.

برای حذف رکورد روی علامت ضربدر زده و پس از تآیید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3