سفارش

منشور اخلاقی شرکت ایران تکنولوژی

"الهی فن دستانمان روحمان را نیاز دارد"

1. محصولات و خدمات ما باید موجب غنا و تعالي خدمات شركتها و سازمانها شود و بهبود خدمات آنها ، زندگي مردم را آسانتر سازد.
2. كليد رمز موفقيت شركت رضايت مشتري است . هنگام ارائه خدمات به اين ويژگي پايبنديم.
3. اعضا و پرسنل شركت به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي آيند. بنابراين از هر كوششي جهت آموزش و بهبود كيفي پرسنل دريغ نمي نماييم.
4. منافع مادي شركت را هدف نمي دانيم بلكه وسيله اي مي دانيم براي تداوم شركت ، تداوم ارتباط شركت و مشتريان و تداوم اشتغالهاي ايجاد شده.
5. مطمئنا موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي ما آنرا وسيله اي براي تامين اهدافي گسترده تر كه همانا اشتغال زايي و رونق اقتصادي و فني كشور ميباشد ميدانيم.
6. ما همواره ارزشهاي ذيل را كه منبع هدايت ما در ارائه خدمات خدا پسندانه به مشتري ميشود را فراموش نخواهيم كرد :
     - در هر شرايطي به اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبنديم.
     - نظم ، آراستگي ، وقت شناسي ، دقت ، مهارت و آمادگي براي ارائه خدمت به مشتري را از اصول مسلم و قطعي موفقيت خود ميدانيم.
     - فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتري را از بسترهاي تعالي خود و شركت ميدانيم.
     - رعايت احترام ، ادب و نزاكت و عدالت و انصاف را يكي از رموز بقاء شركت تلقي ميكنيم.
7. همواره حق با مشتري ميباشد و ميبايد از رضايتمند بودن مشتري به سمت خرسند نمودن خود مشتري حركت كرد.
8. مشتري از نظر ما يك شريك تجاري است كه ممكن است تا دهها سال موجب ايجاد يك رابطه مستمر شود و از كنار اين رابطه هر دو طرف سودمند شوند.
9. زماني از فروش به يك مشتري خرسند مي¬شويم كه اين معامله win-win باشد.
10. ما امانتدار مشتريان خود هستيم ، بنابراين تلاش مي نماييم به شيوه مطلوبي حافظ اسرار و مستندات محرمانه آنها باشيم.
11. تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و به همكاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت كرامت و رضايت مشتري و مردم گام برداريم.
12. تلاش مينماييم با رعايت اصول صرفه جويي و پرهيز از تجمل گرايي و هزينه هاي غيرضروري در استفاده از منابع و امكانات موجود ، قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را كاهش دهيم.
13. با رعايت اصول اخلاقي و اسلامي در تعامل با مشتري و ساير همكاران تلاش مينماييم تا محيطي سالم و پويا داشته باشيم.
14. همواره سعی داریم به بهترین شیوه و در کوتاهترین زمان پاسخگوی مشتری باشیم .
15. دريافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوي همكاران و مشتريان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاي خود و شركت استفاده مينماييم.

(Disclaimer) رفع مسئوليت/(Privacy Policy) رويه حفاظت/(Agreement) توافقنامه مربوط به شرکت ایران تکنولوژی

اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت ايران تكنولوژي بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال ميشود. اين توافقنامه توسط و ما بين شركت ايران تكنولوژي (سهامي خاص) كه در اين توافقنامه "ايران تكنولوژي" ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب ميشود) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست. اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات ايران تكنولوژي را تعيين نموده و تعهدات ايران تكنولوژي به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به ايران تكنولوژي را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. * اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي ايران تكنولوژي، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و    ايران تكنولوژي مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات ايران تكنولوژي ميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و    توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد. * تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات ايران تكنولوژي به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل    سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات ايران تكنولوژي، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي     پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد. * علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان    جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در ايران تكنولوژي استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي    در صورتي كه  نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد. * قوانين كلي مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامي مشتركين ايران تكنولوژي اعمال مي شود. توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات و يا محصولات، در بند    "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشتركيني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست.


الف) قوانين كلي خدمات و محصولات

1) توافقنامه و تغييرات
مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است ايران تكنولوژي بر اساس تغییرات قوانین ملی و بین المللی هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات ايران تكنولوژي را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات ايران تكنولوژي انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي ايران تكنولوژي مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات ايران تكنولوژي مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به ايران تكنولوژي اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.


2) اطلاعات صحيح
مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات ايران تكنولوژي اطلاعات صحيح در اختيار ايران تكنولوژي قرار دهدو ايران تكنولوژي براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا ايران تكنولوژي شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد ايران تكنولوژي به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.


3) حفظ اطلاعات محرمانه

شما مي توانيد در این صفحه رويه حفظ اطلاعات محرمانه در ايران تكنولوژي را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات ايران تكنولوژي اعمال ميشود. اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت ايران تكنولوژي در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. ايران تكنولوژي از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.


4) امنيت حساب

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به ايران تكنولوژي اطلاع داده شود.بديهي است ايران تكنولوژي هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به ايران تكنولوژي يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. ايران تكنولوژي از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.


5) عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

* مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد. * چنانچه ايران تكنولوژي به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك    را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود. * ايران تكنولوژي حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي،    ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد ايران تكنولوژي در هر زمان براي    خود محفوظ مي دارد. * چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد ايران تكنولوژي اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد. * ايران تكنولوژي اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد. * ايران تكنولوژي مجاز است در صورت مشاهده تخلف دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد. * چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه ايران تكنولوژي، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، ايران تكنولوژي مجاز    خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد. * ايران تكنولوژي همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، محدود مينمايد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور    دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد. * چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد ايران تكنولوژي مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. * اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با    قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت،    استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند.     فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب      ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.


6) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

ايران تكنولوژي به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به ايران تكنولوژي ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه ايران تكنولوژي را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.


7) مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي ايران تكنولوژي متعلق به ايران تكنولوژي است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت ايران تكنولوژي مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و ايران تكنولوژي صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از ايران تكنولوژي يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.


8) استفاده از محصولات نرم افزاري ایران تکنولوژی

* چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده ايران تكنولوژي را تهيه نمايد، ايران تكنولوژي به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال     براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد. * مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند. * مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا     plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد. * هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد. * ايران تكنولوژي تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد. * نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي ايران تكنولوژي هستند. * كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري ايران تكنولوژي بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت     مي شود. * بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي ايران     تكنولوژي محفوظ مي باشد. * ايران تكنولوژي محصولات نرم افزاري خود را با ضمانت و گارانتي صريح قيد شده در هنگام قرار داد ارائه مي دهد . * مشتری مي پذيرد كه مسئوليت كامل هرگونه اطلاعات، فايل، تصوير و نيز ساير مواردي كه درون سايت خود قرار مي دهد، با خود او مي باشد و هيچگونه    مسئوليتي در اين زمينه متوجه شرکت پرشین دات نمي باشد. متقاضي همچنين متعهد مي گردد كه كليه قوانين حقوق تاليف بين المللي و داخلي را در    سايت خود رعايت نموده و از ايجاد مزاحمت براي ساير كاربران اينترنت، اقدام به دستكاري و نفوذ به سايتهي ديگران، هرگونه استفاده غير قانوني از ايميل     خود و ساير موارد مشابه پرهيز نمايد.


9) هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به عللی که در این توافقنامه ذکر میشود به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد. ايران تكنولوژي صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود(iran-tech.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي، نقدی و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت ايران تكنولوژي قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد. چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد ،ايران تكنولوژي به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهاي جاري ايران تكنولوژي دريافت خواهد كرد. چنانچه به هر دليل ايران تكنولوژي موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود (البته بعد از تلاش ایران تکنولوژی جهت دریافت مبالغ از طریق بالا و حتی سیستم ارتباطی که مشتری در روز قرارداد ذکر کرده است.)، مشترك موافقت مي‌نمايد كه ايران تكنولوژي اقدامات قانوني لازم جهت تسويه مشترك را انجام دهد . چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل ايران تكنولوژي نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه ايران تكنولوژي اقدامات قانوني لازم جهت تسويه مشترك را انجام دهد . بمنظور تسويه بدهي، ايران تكنولوژي خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد. صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه ايران تكنولوژي موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، ايران تكنولوژي هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.


10) ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين توافقنامه رابا عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام ميكند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.


11) رفع مسئوليت

ايران تكنولوژي تحت هيچ شرايطي (مگر ناتواني شركت ثابت گردد) در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از محصولات و يا خدمات ايران تكنولوژي و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه ايران تكنولوژي احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت ايران تكنولوژي محدود به قانون مي‌گردد. شما موافقت مي‌كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط ايران تكنولوژي در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.


12) عدم وجود ضمانت

ايران تكنولوژي هرگونه ضمانت غير صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند.


13) پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه از ايران تكنولوژي، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از ايران تكنولوژي خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از ايران تكنولوژي در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه ايران تكنولوژي در حال اجرا يا ارسال باشد ايران تكنولوژي بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. ايران تكنولوژي مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله ايران تكنولوژي را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با ايران تكنولوژي همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه ايران تكنولوژي متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در ايران تكنولوژي گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.


14) قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط ايران تكنولوژي در دادگاهاي ايران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در ايران باشد.


15) ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات ايران تكنولوژي (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك ، تلفن و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به ايران تكنولوژي ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت ايران تكنولوژي و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي واقع در تهران، خيابان يوسف آباد، خيابان بيستم، شماره 39 ارسال گردد.


16) عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .


17) توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و ايران تكنولوژي براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.


18) تفكيك‌پذيري

بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.


19) سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط ايران تكنولوژي در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي تمام اين توافقنامه از ايران تكنولوژي نمي‌باشد.


20) وضعيت اضطراري

ايران تكنولوژي همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل ايران تكنولوژي منجر به وقفه در سرويس‌دهي ايران تكنولوژي گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد ايران تكنولوژي را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.


21) عدم بهره مندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.


ب) سيستم پيش پرداخت

* مشخصات سيستم     با استفاده از سيستم پيش پرداخت ایران تکنولوژی در حقيقت مشترك پيشاپيش وجهي را به ايران تكنولوژي مي‌پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي    حساب پيش پرداخت خود استفاده مي‌نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشترك واريز و همان لحظه    نيز توسط سيستم برداشت ميشود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه محصولات و خدمات در هر حالت رعايت شود. مشترك در    مقابل خدمات و محصولاتي كه از ايران تكنولوژي خريداري مي‌نمايد و ايران تكنولوژي به وي ارئه مي‌دهد توافق مي‌كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين    سيستم انجام دهد. * پرداخت مشترك مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، حوالجات تلفني/تلگرافي، حواله و يا چك حقيقي يا حقوقي، نقدی و يا روشهاي پرداخت    تعيين شده صورت گيرد. مشترك موافقت مي‌نمايد چنانچه چك بانكي وي وصول نگردد علاوه بر طي روال قانوني، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل 4% از    كل مبلغ چك وصول نشده ميباشد، ايران تكنولوژي خود را مجاز ميداند اين جريمه را بدون اطلاع قبلي از حساب مشترك دريافت نمايد. * مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "گزارش حساب"در وب سايت ايران تكنولوژي بررسي نمايد.    در صورت تمايل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 10% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقي به مشترك مسترد خواهد    شد. * تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران، پوند انگلستان و يا دلار آمريكا صورت مي‌گيرد و مسئوليت محاسبه و تبديل    واحد ارزهاي ديگر به ريال ، پوند و يا دلار آمريكا قبل از واريز به حساب بر عهده مشترك مي‌باشد،حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد. *خريدهاي بالاتر از 500.000 ريال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفيف براي مشترك بصورتي است كه در خريدهاي بعدي وي محاسبه خواهد شد، ايران تكنولوژي   خود را مجاز ميداند كه هر زمان نسبت به لغو و يا تغيير اين تخفيف اقدام نمايد. * استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت    استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد محصولات و خدمات ايران تكنولوژي از طريق وب سايت ايران تكنولوژي امكان پذير است.هيچ خريدي    بدون تكميل موجودي حساب مشترك (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي‌گيرد. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد.    مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طريق لينك "كاركرد حساب" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت ايران تكنولوژي امكان پذير مي‌باشد.حساب    مشترك خريد‌هاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي‌دهد. ايران تكنولوژي حق آشكار ساختن    هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي‌داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا يا حذف    هرگونه اطلاعات را به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد ايران تكنولوژي در هر زمان براي خود محفوظ مي‌دارد. * ضمانتهاي ويژه    مشترك توافق مي‌نمايد كه ايران تكنولوژي هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. ايران تكنولوژي صريحا اين حق را براي خود قائل    است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي    ايران تكنولوژي،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد. و به صورتي انجام خواهد شد كه حق مشترك پايمال نگردد .

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3